Parish Priest

 

 

Fr. Srdjan Veselinović 

Dear Brothers and Sisters,

Christ is Born!  Indeed He is Born!

            This is the greeting that I greet my dear spiritual children with as your new spiritual father and priest.  I extend the warmest greetings upon the Feast Day of Our Lord’s Nativity, together with the sincere wish that all of you celebrate it in good health, joy, and good fortune.  It is my deepest prayer that the new-born Savior bless You all with the wonder and joy of this Season.  The coming new year of 2019 promises to be a special one indeed.  Our church is embarking on an ambitious program which will undoubtedly lead to securing and preserving a living church within our community. 

 We are envisioning a bright future for our growing parish.  We have a Church-School board that vows to continue the work and hard labors of their predecessors.  We have a healthy Church/Serbian School program in which our children partake of learning, fellowship and communing of the Holy Gifts.  We have a dedicated Folklore program that continues to teach and pass down the rich traditions of our beautiful Serbian dances of our ancestral lands.  We have an amazing choir that enhances the Divine Liturgy by transporting us into the heavenly realm.  We have a Ladies Auxiliary board which diligently helps in preparing Sunday lunches and banquets for special occasions. 

We cannot continue doing this work without the help of our own workers and parishioners of our Holy Resurrection Church.  This is the acceptable year of the Lord.  Now is the time for us all to offer our gifts before the Newborn Lord and Savior Jesus Christ.  Those with voices let us sing praises to our God and those with hands let us continuously labor in the Lord’s vineyard.  Plainly put that there are no acceptable excuses before the Lord and your church-community.  We have all been gifted with certain talents and now is the time for us to multiply them and increase the good works started. 

It is for this humble and honorable reason that I have decided to come back home to Chicago to be your priest with the blessing of His Grace Bishop Longin.  I see the enormous potential and vitality of our parish and it is my hope that we will be a part of this together.  I can boast that I am one of your own having completed my seminary training here at Monastery Gracanica after having arrived from Australia from where I am from.  My entire family has always been dedicated to serving the church and the Serbian people in all areas.  Simply put that I am truly excited to be here with you all and pray that our New Born Savior Jesus Christ continues to give us His peace and love always, now and ever and unto the ages of ages, Amen. 

Fr. Serge Veselinovich 

cell: 312-725-9845

email: sveselinovich@gmail.com

________________________________

 

Драга Браћо и Сестре,

Христос се роди! Ваистину се роди! 

            Ово је поздрав којим поздрављам своју драгу духовну децу као ваш нови духовни отац и свештеник. Најљепше честитке желим вам поводом празника рођења Господа Исуса Христа заједно са искреном жељом да га сви прославимо у добром здрављу, радости и срећи. То је моја најдубља молитва да вас Новорођени Спаситељ благослови чудом и радошћу ове сезоне. Предстојећа Нова година 2019 обећава да ће бити заиста посебна. Наша црква започиње амбициозан програм који ће несумњиво довести до обезбеђивања и очувања живота цркве унутар наше заједнице. 

Ми предвиђамо светлу будућност наше парохије која се повећава. Имамо Црквено-Школски одбор који се обавезује да ће настави са трудом и напорним радом својих претходника. Имамо здрав Цркено/Српско школски програм у којем наша деца учествују у учењу, заједништву и Светом Причешћу. Имамо наменски Фолклорни програм који наставља да учи нашу децу и преноси им низ богате традиције наших најлепших српских игара из земље наших предака. Имамо невероватан хор који појачава Божанску Литургију чинећи нас да се осећамо као да смо у небеском царству. Имамо Женски Помоћни одбор који вредно помаже у припреми недељних ручкова и банкета за посебне прилике. 

Не можемо наставити радити овај посао без помоћи наших радника и парохијана наше Цркве Васкрсења Христовог. Ово је година благонаклоности Господње. Сада је време за све нас да понудимо поклоне пред Новорођеним Господом и Спаситељем Исусом Христом. Они са гласовима запевајмо похвале за нашег Бога и они са рукама нека стално раде и труде се у Господњем винограду. Очигледно је да нема прихватљивих изговора пред Господом и вашом црквеном заједницом. Сви смо надарени одређеним талентима и сада је време да их умножимо и повећамо започете добре радове. 

Због овог скромног и часног разлога сам одлучио да се вратим кући у Чикаго да будем ваш свештеник са благословом Његовог Преосвештенства Епископа Лонгина. Видим огроман потенцијал и виталност наше парохије и надам се да ћемо бити део тога заједно. Могу се похвалити да сам ја један од вас који сам завршио семинарску обуку овде у манастиру Грачаница након што сам дошао из Аустралије а и одакле сам. Моја цела породица је увек била посвећена служењу цркве и српског народа у свим областима. Просто речено ја сам заиста узбуђен што сам овде са вама и молим се да наш Новорођени Спаситељ Исус Христос настави да нам даје свој мир и љубав увек, сада и увек и у векове векова, Амин. 

О. Срђан Веселиновић

Моб: 312-725-9845

email: sveselinovich@gmail.com